Op 7 april 2014 heeft het Kabinet een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de positie van de zzp-er in de zorg. Deze brief laat aan duideljkheid weinig te wensen over: het Kabinet ziet de ZZP-er, die werkzaam is voor een zorginstelling of via een bemiddelingsbureau als een schijnconstructie. Dit heeft negatieve gevolgen voor de overheidsfinancien en kan leiden tot oneigenllijke concurrentie, aldus de Minister.

De positie van de ZZP-er in de thuiszorg in natura staat al jarenlang ter discussie, maar het lijkt er op dat het Kabinet aan deze discussie thans definitief een einde wil maken. De ontmoediging van deze constructie vindt met name via de fiscale weg plaats. Van veel ZZP-ers is de VAR al ingetrokken en het Kabinet geeft duidelijk aan dat die ook niet meer zal worden verstrekt. Deze ZZP-ers worden verwezen naar de pilot met het zorgkantoor die momenteel loopt. ZZP-ers die daadwerkelijk zelfstandig zijn, zouden direct met het Zorgkantoor kunnen contracteren.

Feitelijk geeft het Kabinet aan dat er in haar optiek maar twee opties zijn voor iemand die zorg in natura wil leveren: of als ZZP-er direct een contract sluiten met het Zorgkantoor, of in loondienst treden van de zorginstelling. De bedoelingen van het Kabinet blijken glasheder uit de laatste twee alinea’s van de brief:

Tot slot doet het kabinet een beroep op alle zorgaanbieders om geen bedrijfsconcepten meer aan te bieden waarvan bekend is dat die niet de toets van wet- en regelgeving doorstaan.

Ook nu nog ziet het kabinet dat er bemiddelingsbureaus zijn die zzp’ers werven om via hen zorg in natura te verlenen, terwijl toch inmiddels duidelijk is dat dit niet mogelijk is. Het alternatief in deze gevallen is dat de zorg wordt verleend in loondienst van de zorgaanbieder het bemiddelingsbureau/uitzendbureau.

Dit zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor de bemiddelingsbureau’s. Uit het oogpunt van overheidsfinancien wellicht begrijpelijk, maar uit het oogpunt van flexibele en betaalbare zorg is het zeer de vraag of de zorgsector hiermee is gediend.

Het is wellicht nog niet een volledig gelopen koers, in een debat op 23 april 2014 heeft de Tweede Kamer er op aangedrongen dat er een oplossing moet komen voor de ZZP-er. Door het Kabinet is alleen aangegeven dat de pilot via het Zorgkantoor zal worden verruimd en dat nader onderzoek zal plaatsvinden naar de positie van de ZZP-er.

Auteur: Richard Beverwijk

Delen