Financieel Recht

Beverwijk Van Gilst is gespecialiseerd in Financieel Recht dat zich richt op de verhouding tussen aanbieders en afnemers van financiële producten. Wij adviseren en procederen over volgende zaken:

 • Beleggingsclaims
  Verhaal van schade die is ontstaan door onjuist beleggingsadvies, onzorgvuldig handelen van aanbieders van beleggingsfondsen, onzorgvuldig vermogensbeheer, complexe beleggingsproducten of beleggingsfraude (boilerrooms, piramidespelen of ponzi fraude).
 • Collectieve acties/groepsacties
  In voorkomende gevallen starten wij een collectieve actie. Dit maakt het mogelijk om voor een beperkt bedrag een collectieve procedure op te starten. Ons kantoor heeft goede contacten bij de media. Op die manier kunnen meer gedupeerden worden bereikt.
 • Geldleningen
  Geschillen die kunnen ontstaan over geldleningen. Als voorbeelden noemen wij geschillen over renteswaps, overkreditering en het zonder overleg opzeggen van een banklening of rekening-courant krediet.
 • Inrichting en compliance financiële instellingen
  Compliance wet-en regelgeving op het gebied van financieel recht.
 • Handhaving
  Wij hebben brede kennis van financiele toezichtwetten en jarenlangervaring met handhavingsvraagstukken. In dat kader staan wij instellingen bij die een vergunning of goedkeuring van een toezichthouder nodig hebben. Daarnaast hebben wij kennis van bepalingen rond voorwetenschap. Niemand wil aanwijzingen, boetes, openbare waarschuwingen van de AFM of DNB. Wij helpen financiele dienstverleners bij het voorkomen van deze handhavingsmaatregelen.

Recovery

Beverwijk Van Gilst staat u bij indien uw onderneming in financiële moeilijkheden is geraakt en u wellicht een faillissement of surseance boven het hoofd hangt. Wij begeleiden en adviseren bij een doorstart, surseance, faillissement, herfinanciering, herstructurering, het uitwinnen van zekerheden of bestuurdersaansprakelijkheid. Wij geven advies bij de volgende situaties:

 • Doorstart
  Uw onderneming dreigt failliet te gaan en u wilt een doorstart maken. Beverwijk Van Gilst helpt u bij de juridische valkuilen en complicaties bij gepaard gaan met een doorstart.
 • Pand en hypotheek
  U heeft een pandrecht verstrekt aan de bank. De bank wil dit pandrecht te gelde maken en dat zou u in ernstige problemen brengen. Wij gaan na of de uitwinning van het pandrecht te voorkomen is en procederen vervolgens – indien aan de orde – over een executie.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  U wordt door de curator aangesproken wegens vermeend wanbeleid en hij dreigt met een dagvaarding op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Beverwijk Van Gilst helpt u bij uw verweer en tracht persoonlijke aansprakelijkheid af te wenden.
Delen