E-mail.

Beverwijk Van Gilst is onder meer bereikbaar via de e-mail. De verzending van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Geen garanties.

Beverwijk Van Gilst biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en geïnteresseerden. De op de website verstrekte informatie, dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid.

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Beverwijk Van Gilst, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Geen relatie.

Door de kennisneming van de inhoud van deze website, aanmelding voor nieuwsbrieven of het verzenden van informatieverzoeken ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen Beverwijk Van Gilst en de ontvanger van de informatie.

Hyperlinks.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden. Over deze websites heeft Beverwijk Van Gilst geen zeggenschap. Beverwijk Van Gilst geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen.

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Aangezien een juridisch advies op maat is gesneden en wetgeving continue verandert, dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als een juridisch advies. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met een van onze advocaten. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend ook altijd contact met ons opnemen.

 

Delen