Op deze site is al vaker gesproken over de in de rechtspraak gesignaleerde trend om domeinnamen te beschermen tegen nieuwe, soortgelijke domeinnamen, ook als die domeinnaam weinig origineel is en niet als merk is geregistreerd. Buiten het Merkenrecht en de Handelsnaamwet lijkt zich een apart “domeinnaamrecht” te ontwikkelen, waarbij inbreuk op een bestaande naam tamelijk snel wordt aangenomen. Zeer recent is door de Voorzieningenrechter in Groningen een uitspraak gewezen die niet past in die trend. In deze uitspraak wordt – zeer terecht – terughoudend omgegaan met bescherming van domeinnamen die te beschrijvend en algemeen zijn. In dit geval ging het geschil tussen de exploitanten van hotelkamerveiling.nl en hotelveiling.nl.

De Voorzieningenrechter overweegt dat zuiver beschrijvende elementen – als beroepsaanduiding of de aanduiding van een vestigingsplaats – in beginsel niet door middel van een handelsnaam mogen worden gemonopoliseerd. Een partij die desalniettemin gebruik maakt van een dergelijke, weinig originele handelsnaam, kan vervolgens een andere onderneming niet op goede gronden verwijten hetzelfde te doen. Dit is alleen anders indien de naam door langdurig gebruik (inburgering) grote onderscheidingskracht zou hebben verworven. In dit geval is van inburgering geen sprake, en dus is de rechter van mening dat geen sprake is van schending van de Handelsnaamwet.

In andere, recente uitspraken gebeurde het regelmatig dat rechters, ondanks het feit dat geen sprake was van een inbreuk op een merk of handelsnaam, het gebruik van de domeinnaam toch beschermen via het leerstuk van de onrechtmatige daad. Deze Voorzieningenrechter wil daar niets van weten:

“In beginsel staat het iedere ondernemer vrij zich op dezelfde markt te begeven als een andere ondernemer. Ook indien dat betekent dat de eerstgenoemde ondernemer zodoende gebruik maakt van de populariteit van de diensten van de ander. Geoorloofde concurrentie bestaat immers juist bij uitstek uit het (op rechtmatige wijze) pogen binnen te dringen in elkaars bedrijfsdebiet en het zich richten op dezelfde klantenkring. Slechts bijzondere omstandigheden kunnen de concurrentie onrechtmatig maken. ”

Lees hier de hele uitspraak van de Voorzieningsrechter.

Bron: rechtspraak.nl

Delen