Regelmatig komt de vraag voorbij in hoeverre het is toegestaan om een domeinnaam te gebruiken die gelijk of bijna gelijk is aan de domeinnaam van een ander bedrijf. De Handelsnaamwet speelt daarbij een belangrijke rol, omdat de domeinnaam vaak ook de naam is waaronder die bedrijven aan het maatschappelijke verkeer deelnemen. In de Handelsnaamwet staat dat een oudere handelsnaam beschermd wordt, als sprake is van verwarring, gelet op de aard van de onderneming en de plaats waar zij gevestigd is. Maar wat is de plaats van vestiging van bedrijven die op internet actief zijn? Een recente uitspraak van het Gerechtshof te Den Bosch geeft enige duidelijkheid.

In deze zaak gaat het om twee schoenenzaken met dezelfde naam: “Shoetime”. Beide zaken zijn echter in zeer verschillende delen van het land actief (respectievelijk zuid en noord). Geografisch hebben ze geen last van elkaar, maar op internet zitten ze elkaar wel in de weg, omdat de domeinnamen sterk op elkaar lijken (respectievelijk: shoetimeonline.nl en shoetime.nl). Hierdoor komen potentiële klanten soms op de verkeerde website terecht. Kan de onderneming met de oudste rechten (Shoetime-noord) het gebruik van de naam shoetimeonline.nl door Shoetime-zuid in dit geval verbieden?

Nee, zegt het Gerechtshof te Den Bosch, niet op grond van de Handelsnaamwet. Bij de Handelsnaamwet speelt het geografische aspect een belangrijke rol. Indien van internet geen sprake zou zijn geweest, dan zou niet ter discussie hebben gestaan dat geen sprake zou zijn van verwarring. Het Gerechtshof overweegt:

Artikel 5 van de Handelsnaamwet heeft dan ook niet de strekking de (regionale) bescherming die zij (de domeinnaam weggedacht) biedt, uit te breiden tot heel Nederland indien en zodra een onderneming haar handelsnaam in een domeinnaam opneemt.

Voor die uitbreiding is minstgenomen tevens vereist dat exploitatie zich ook heeft uitgebreid doordat derden van buiten de oorspronkelijke regio gebruik zijn gaan maken van de aangeboden diensten.

Een juiste uitspraak die een duidelijke richting geeft bij het gebruik van domeinnamen: zolang de markten geografisch duidelijk gescheiden zijn mag je best een bestaande naam in de domeinnaam opnemen. Dit zal met name voor de traditionele detailhandel gelden, voor webshops ligt dit uiteraard anders.

Lees hier de hele uitspraak.

Bron: rechtspraak.nl

Delen