Het is niet toegestaan om voor de website van je onderneming een domeinnaam te gebruiken die reeds door een andere onderneming als handelsnaam wordt gebruikt. Tenminste, als daardoor verwarring te duchten is. Maar wat als de domeinnaam niet wordt gebruikt voor de website van het bedrijf, maar alleen wordt gebruikt om bezoekers door te linken naar de eigen website? Mag dat wel?

Het eerste waaraan bij dit soort geschillen vaak wordt gedacht is de Handelsnaamwet, dat een verbod bevat op het voeren van een handelsnaam die al eerder door een andere onderneming wordt gebruikt. In de afgelopen jaren is echter uit meerdere gerechtelijke uitspraken gebleken dat het gebruik van andermans handelsnaam voor het doorlinken naar de eigen site niet wordt gezien als strijdig met de Handelsnaamwet. Het enkel en alleen opnemen van de naam van een ander bedrijf in een domeinnaam die doorlinkt naar een andere site, wordt namelijk niet gezien als het voeren van de handelsnaam. Het bedrijf Gevelbeheer Nederland kan op grond van de Handelsnaamwet dus niet verbieden dat de domeinnaam gevelbeheer.nl doorlinkt naar de concurrent, Kozijn Beheer, aldus zeer recent bepaald door het Gerechtshof te Leeuwarden.

Dit wil niet zeggen dat doorlinken via de handelsnaam van een concurrent onbeperkt is toegestaan. Doorlinken kan een onrechtmatige daad opleveren. Onder welke omstandigheden iets onrechtmatig is, staat echter niet precies in de wet omschreven en moet per geval worden bepaald door de rechter. Uit de uitspraken die de laatste jaren over doorlinken zijn gedaan, blijkt dat bij die beoordeling de navolgende omstandigheden een belangrijke rol spelen:

  • Wie gebruikt de naam al langer? De houder van de domeinnaam of de eigenaar van de gelijkluidende handelsnaam?
  • Hoe bekend en succesvol is de onderneming wiens handelsnaam wordt gebruikt?
  • Kan de gebruikte domeinnaam worden beschouwd als een feitelijke omschrijving van de aangeboden diensten?
  • Hoe groot is de overeenkomst tussen de domeinnaam en de handelsnaam?
  • Hoe duidelijk is het voor bezoekers van de website waarnaar wordt doorgelinkt, dat zij zich niet bevinden op de website van het bedrijf, dat genoemd stond in de link?

Met inachtneming van bovenstaande criteria lukt het (bijvoorbeeld) Taartenwinkel.nl om doorlinken via Taartwinkel.nl te verbieden, met name omdat Taartenwinkel.nl al een aanzienlijk marktaandeel had verworven. Anderzijds lukt het Besteauto.nl niet om doorlinken via Beste-auto.nl te voorkomen, omdat de rechter vond dat op de website voldoende duidelijk was dat het niet ging om Besteauto.nl.

En hoe zit het met het gebruik van gevelbeheer.nl, dat doorlinkt naar Kozijn Beheer? Het lukte Gevelbeheer Nederland ook niet om dit tegen te houden op grond van onrechtmatige daad. Belangrijkste reden hiervoor is dat Kozijn Beheer de domeinnaam gevelbeheer.nl al gebruikte voordat Gevelbeheer Nederland actief werd. Bovendien vindt de rechter dat gevelbeheer kan worden beschouwd als een omschrijving van de door Kozijn Beheer aangeboden diensten, waardoor een naam minder bescherming geniet.

Auteur: Richard Beverwijk

 

Delen