Bij veel mensen bestaat de idee dat gangbare woorden die door bestaande bedrijven als bedrijfsnaam of domeinnaam worden gebruikt, niet of nauwelijks beschermd kunnen worden, omdat die woorden te weinig onderscheidend vermogen zouden hebben. En dus zijn ze van mening dat ze vrij zijn om dergelijke woorden ook te gebruiken in hun bedrijfsnaam. En regelmatig blijkt dan dat de rechter toch het bedrijf beschermt dat de oudste rechten op de naam heeft, zelfs als het om een beschrijvend woord gaat. In een recent kort geding, dat onlangs heeft gediend bij de Rechtbank Arnhem ging het om het woord “Connect”. Het aardige van deze uitspraak is dat veel aspecten, die vaak bij dit soort kwestie spelen, voorbij komen.

In deze zaak maakte Connect Uitzendbureau bezwaar tegen het gebruik van de naam EU-Connect door een bedrijf dat ook actief is in de uitzendbranche. Het belangrijkste verweer van EU-Connect is dat het woord “Connect” te weinig onderscheidend vermogen zou hebben. Bijzonder is dat Connect Uitzendbureau haar naam ooit met succes als woordmerk had geregistreerd, dus dat maakte de zaak voor haar een stuk sterker. De stelling van EU-Connect dat een dergelijke registratie nu nooit meer zou lukken, heeft de Rechtbank onvoldoende aannemelijk geacht.

Maar naast het Merkenrecht is volgens de Rechtbank Arnhem ook sprake van schending van de Handelsnaamwet. De overwegingen op dit punt zijn interessant en worden hier geciteerd:

“Kenmerkend voor het Handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Vastgesteld wordt dat het bij de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, gelet op de combinatie van de woorden ‘Connect’ en ‘(Technisch) Uitzendbureau’ in relatie tot de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, niet gaat om louter beschrijvende aanduidingen.”

Kortom, bescherming op grond van de Handelsnaamwet heb je snel, ook als in de naam beschrijvende woorden voorkomen.

De Rechtbank besteedt ook nog aandacht aan de geografische afstand tussen de ondernemingen. Die hoeven niet dicht bij elkaar te zitten om in elkaars vaarwater te zitten, aldus de Rechtbank:

“Ook als de ondernemingen niet in dezelfde plaatsen in Nederland actief zijn (partijen strijden daarover) dan zijn zij dat wel op relatief korte afstand van elkaar. Connect Uitzendbureau is immers onder meer gevestigd in Utrecht, terwijl EU-Connect is gevestigd in Nijmegen. Bovendien zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet.”

De laatste opmerking, dat je via internet door heel Nederland actief bent, is zeer discutabel. Iedereen is op internet actief tegenwoordig, maar je kunt toch moeilijk zeggen dat Pizzeria Napoli op Texel last heeft van Pizzeria Napoli in Maastricht. Het gaat vooral om de fysieke afstand.

Tot slot is geeft de Rechtbank nog een mooie uiteenzetting over de vraag wanneer een domeinnaam tevens een handelsnaam is (en dus onder de Handelsnaamwet valt):

De domeinnaam (www.eu-conncect.nl) is behoudens de toevoeging .nl immers identiek aan de handelsnaam EU-Connect. Daarbij wordt EU-Connect op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van EU-Connect verweven, dat het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik.

Een leerzame uitspraak voor iedereen die denkt dat je met bedrijfsnamen of domeinnamen die verre van uniek zijn, niet snel inbreuk zou kunnen maken op de (oudere) rechten van anderen.

Lees hier de hele uitspraak.

Bron: rechtspraak.nl

 

Delen