Op 30 november jl. was Lucas van Gilst uitgenodigd om een casus te behandelen tijdens het Juristenoverleg van Alfa Accountants.

Casus

De casus ging over executie van zekerheden. Sprake was van een beslag, een recht van erfpacht, een recht van hypotheek en een aannemer die een retentierecht uitoefende. De bank ging executeren toen de erfpachter geen aflossingen meer deed. De aannemer gooide de hekken rond de in aanbouw zijnde kantoortoren dicht.

Vragen 

Vraag 1: wat was de positie van de schuldeisers?
Vraag 2: hoe moest de executieopbregst worden verdeeld?

Voorrang

Aan de hand van deze casus is het onderscheid tussen goedenrecht en verbintenissenrecht besproken. Tevens zijn de voorrangsregels die gelden bij verdeling van de opbrengst van de executie aan de orde gekomen. De aannemer met het retentierecht bleek de sterkste rechten te hebben. De aannemer had de hoogste rang nadat de executiekosten waren voldaan uit de opbrengst.

Wetsvoorstel bestuur en toezicht

Door een jurist van Alfa Accountants is na behandeling van de casus het wetsvoorstel bestuur en toezicht behandeld.

Van Gilst Advocatuur dankt Alfa Accountant voor de uitnodiging en kijkt terug op een informatieve en geslaagde ochtend.

Delen