Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet DBA, die de VAR moet vervangen, voorlopig is opgeschort. In de media is de indruk gewekt dat de Wet DBA en het systeem van de modelovereenkomsten daarmee definitief van de baan zou zijn, maar dat is niet het geval. In zijn brief van 18 november 2016 heeft de Staatsecretaris van Financiën namelijk geschreven dat wordt ingezet op doorontwikkeling van het stelsel van modelovereenkomsten. Wel zou er een bijsluiter moeten komen bij de algemenere modellen die thans worden gebruikt en zou er meer duidelijkheid moeten komen wanneer met een modelovereenkomst moet worden gewerkt. In veel gevallen bestaat namelijk helemaal geen twijfel dat een dienstbetrekking ontbreekt.

Duidelijk is in ieder geval dat de VAR niet zal terugkeren. De Staatsecretaris wil nadrukkelijk dat opdrachtgevers zich de vraag stellen of het wel mogelijk is bepaalde taken buiten dienstbetrekking uit te voeren. Dit zou via een verfijning van het systeem van de modelcontracten en een herijking van het begrip “gezagsverhouding” moeten worden bereikt.

De Wet DBA is dus allerminst van de baan, wat de Staatsecretaris betreft. In de tussentijd wordt wel de handhaving ervan opgeschort, met uitzondering van “kwaadwillenden”. Hiermee wordt gedoeld op fraudeurs en evidente afwijkingen. Voorzichtigheid blijft dus geboden als iemand overduidelijk in dienstbetrekking werkzaam is, maar als ZZP-er wordt verloond. Wij adviseren om de afspraken tussen het bedrijf en de ZZP-er op papier te blijven zetten, met behulp van de modelcontracten van de Belastingdienst en de modelovereenkomsten die u vindt in onze webshop Voorbeeldcontract.nl.

Auteur: Richard Beverwijk

Delen