Teakhoutbeleggingfonds Goodwood Investments B.V. is failliet. Het bedrijf had onvoldoende liquide middelen om aan de verplichtingen tegenover beleggers en bosbouwers in Brazilië te voldoen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten AFM was er geen perspectief op redding van Goodwood Invenstments B.V.

Nog niet duidelijk is hoe groot de verliezen van de teakbeleggers zelf zijn. Volgens de AFM is het geld van Goodwood-beleggers niet verdwenen, maar zou het in een aparte stichting zitten.

Er waren al langer problemen bij Goodwood Invenstments B.V. Het beleggingsfonds dat in 1993 is opgericht, haalde bij 14.000  beleggers omstreeks 200 miljoen euro op. In januari 2008 kreeg Goodwood B.V. van de AFM echter alleen een vergunning voor het beheer van beleggingsobjecten. Nieuwe beleggingen aantrekken mocht niet meer. Hierdoor was het niet goed mogelijk nieuwe investeringen te doen waardoor beloofd rendement onder druk kwam te staan.

Dat Goodwood zo veel geld kon ophalen, kwam doordat het bedrijf een garantie gaf op zijn beleggingsproduct. Die garantie bleek echter gebaseerd op de doorverkoop van participaties aan nieuwe beleggers. Toen die niet meer aanklopten, bleek de garantie niets waard. Volgens de AFM is het geld van Goodwood-beleggers niet verdwenen, maar zou het in een aparte stichting zitten.

In november dit jaar greep De Nederlandsche Bank al in bij Goodwood Invenstments B.V. door er een ‘stille’ curator aan te stellen in het kader van de Wet Financieel Toezicht. Die had tot taak te voorkomen dat de financiën van Goodwood Investments B.V. verder uit de hand zouden lopen, en te voorkomen dat het fonds failliet zou gaan. De rechtbank Rotterdam heeft op 7 december 2010 het faillissement van Goodwood Investments B.V. uitgesproken met benoeming van mr. M.N. Groot van advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann te Amsterdam. U kunt bij deze curator uw vordering indienen:

per e-mail: goodwood@cms-dsb.com
per post:  CMS Derks Star Busmann
T.a.v. mevrouw M.N. Groot
Postbus 94700
1090 GS AMSTERDAM

Volgens de AFM is het geld van Goodwood-beleggers niet verdwenen, maar zou het in een aparte stichting zitten. Dat zou kunnen betekenen dat de beleggers niet direct hun geld kwijt zijn. De beleggingen zelf zijn ondergebracht in de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT). SATT is zelf niet failliet. Tot nu toe deed SATT niets anders dan de opbrengstrechten bewaren, maar nu Goodwood Investments B.V. zelf failliet is, zou SATT de service aan de beleggers kunnen overnemen. ‘Het is onzeker in hoeverre SATT deze werkzaamheden kan uitvoeren zonder hiervoor een bijdrage van de beleggers te vragen’, aldus de AFM.

De geschiedenis van het beleggen in teak is altijd vol schandalen geweest. De AFM wijst er op zijn website nog eens op dat een belegging in een ‘beleggingsobject’ zoals een teakplantage grote risico’s met zich brengt. De investering zit voor twintig jaar vast en kan niet worden verkocht. De claims over rendementen zijn niet te controleren.

Desondanks, stelt de AFM, beloven aanbieders van zulke beleggingsobjecten rendementen tot 10 %, terwijl vaak al een kwart tot 40 % van de inleg nodig is alleen al om de bomen aan te schaffen en te onderhouden.

Delen