1. In de media wordt bericht over een dreiging van een faillissement. Ik sta op het punt om iets te kopen bij die onderneming. Loop ik dan een risico?

In deze situatie is het verstandig om de ontwikkelingen even af te wachten. U kunt beter nog geen bestelling te plaatsen. Als u wel iets bestelt, loopt u het risico dat er niet geleverd wordt terwijl u wel hebt betaald.

TIP 1: Check in ieder geval het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel om te controleren of de onderneming niet failliet is. Dit is kosteloos.

TIP 2: Zorg ervoor dat bij u bij het doen van grote aankopen het moment van betalen en het moment van levering zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Indien u dit van tevoren regelt met uw bank, kunt u bijvoorbeeld een keuken of auto ook met pin betalen bij levering. Daarmee voorkomt u het risico dat u wel hebt betaald, maar nog niet geleverd krijgt wegens een faillissement.

2. U heeft een product besteld, maar nog niet aanbetaald.

Consumenten hebben het recht om een aanbetaling tijdelijk op te schorten indien zij goede redenen hebben om te vermoeden dat de verkoper zijn (leverings)verplichting niet zal nakomen. Zodra er meer duidelijkheid is over de situatie en de eventuele problemen zijn opgelost, kunt u alsnog een aanbetaling doen. Let op door een (dreigend) faillissement vervalt niet de koopovereenkomst. Indien de curator besluit het product alsnog te leveren, moet u gewoon betalen.

3. U heeft besteld en (aan)betaald maar nog niet geleverd gekregen.

Consumenten die reeds besteld en betaald hebben, kunnen eigenlijk weinig anders doen dan de ontwikkelingen af te wachten. Het kan zijn dat de financiële problemen worden opgelost en u uw bestelling alsnog krijgt geleverd. Indien toch een faillissement volgt, dan zal de rechtbank een curator aanstellen. De curator gaat vervolgens bekijken of er nog geleverd kan worden of dat betalingen (deels) worden terugbetaald. U krijgt hierover meestal vanzelf bericht van de curator.

TIP: indien u aanbetaalt, betaal dan zo min mogelijk en nooit meer dan het wettelijk maximum van 50% van het aankoopbedrag.

4. Het bedrijf waar ik iets besteld heb is failliet. Ik heb al betaald en nog niks geleverd gekregen.

Het is verstandig u als schuldeiser te melden bij de curator. Via het online Handelsregister kunt kosteloos het telefoonnummer van de curator raadplegen. De curator kan u vertellen of uw de bestelling alsnog wordt geleverd. Indien dit niet het geval is, dan kunt u de overeenkomst ontbinden en bent u vrij om elders te kopen. Indien de curator nog wel wil en kan leveren dan bent u verplicht het bestelde product af te nemen en te betalen.

5. Wat doet een curator?

De curator wordt door de rechtbank benoemd om het faillissement zo goed en eerlijk mogelijk af te wikkelen. De curator treeft op voor de gezamenlijke schuldeisers en legt daarover verantwoording af aan de rechtbank.

6. Ik heb mijn auto ter reparatie aangeboden. Wat nu?

Uw auto is uw eigendom en u kunt deze opeisen bij de curator. Uiteraard moet u daarbij wel kunnen bewijzen dat de auto uw eigendom is. Dit kan bijvoorbeeld met het kentekenbewijs. De kans bestaat dat het enkele dagen duurt voordat u uw auto terugkrijgt. De curator kan namelijk om een afkoelingsperiode vragen zodat eerst kan worden geïnventariseerd wie de schuldeisers zijn en wat er zich in de boedel bevindt.

Delen