Franchise is een goede, laagdrempelige manier om een bedrijf te starten. De ondernemer kan profiteren van de bestaande naamsbekendheid van de franchiseformule, en tijdens de duur van het franchisecontract wordt hij ondersteund met adviezen en gezamenlijke reclamecampagnes. Er is echter ook een andere kant van de medaille.

Een franchisenemer moet zelf een behoorlijk bedrag investeren, en een franchiseovereenkomst aangaan, meestal voor tenminste 5 jaar. Daar hoort vaak ook nog een huurovereenkomst bij voor een (winkel)pand. Geen probleem, zo lang het goed gaat. Maar als de exploitatie tegenvalt, kan de franchiseovereenkomst gemakkelijk een wurgcontract worden, zo blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 11 april jl.

In deze zaak ging het om een dierenspeciaalzaak waarvan de resultaten sterk achterbleven bij de prognoses, die door de franchisegever waren opgesteld. Na een aantal verliesgevende jaren heeft de franchisenemer het bijltje er bij neer gegooid en de winkel verlaten, om elders een nieuwe dierenspeciaalzaak te beginnen. Tegelijkertijd is zij een procedure begonnen tegen de franchisegever om de franchiseovereenkomst (die nog een paar jaar doorliep) te laten ontbinden, omdat de door de franchisegever verstrekte prognoses volgens haar niet klopten. De franchisegever slaat echter terug en vordert – naast betaling van leveranties – doorbetaling van de huur en de franchisefee én betaling van een forse boete voor de overtreding van het concurrentiebeding.

De rechter oordeelt dat een franchisenemer niet zomaar onder het contract uit kan als de prognoses niet gehaald kunnen worden. Tegenvallende prognoses kunnen alleen reden voor ontbinding zijn, als de uitgangspunten van die prognose onjuist blijken te zijn. Daarvan was hier geen sprake. Omdat de franchiseovereenkomst dus nog doorloopt, moet de franchisenemer niet alleen de huur doorbetalen, maar ook de franchisefee, en bovendien een boete voor het feit dat zij binnen de looptijd van de overeenkomst een concurrerende zaak is begonnen.

Juridisch een uitspraak waar weinig op valt af te dingen, maar een hard gelag voor de franchisenemer. De les die hieruit kan worden getrokken is dat franchisenemers niet alleen de door de franchisegevers verstrekte prognoses zeer kritisch moeten bekijken, maar ook de franchiseovereenkomst goed moeten lezen, zodat ze weten waar ze aan vast zitten, ook als de resultaten tegenvallen.

Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Arnhem

Bron: rechtspraak.nl

Delen