Op 25 mei 2010 is op deze site aandacht besteed aan een uitspraak van de Rechtbank Maastricht over de contra proferentem regel. Die regel houdt in dat onduidelijkheden in het contract ten nadele van de opsteller van het contract dienen te worden uitgelegd. Deze regel wordt met name toegepast bij de uitleg van algemene voorwaarden en van boetebedingen. De Rechtbank Maastricht paste de contra proferentem regel onlangs ook toe bij een Europese aanbesteding. De Rechtbank Utrecht gaat in haar uitspraak van 11 augustus 2010 nog een stapje verder.

In deze zaak betreft het de uitleg van een onduidelijke bepaling in een consultancy agreement tussen twee professionele partijen (Capta en Suntip). Deze partijen krijgen onenigheid over de omvang van het recht op commissie, voor de door Capta verrichte werkzaamheden. Over de uitleg van de betreffende bepaling merkt de Rechtbank het volgende op:

“Daarbij is voorts van belang dat, volgens de contra proferentemregel, onduidelijkheden in het contract eerder ten nadele van de opsteller van het contract dienen te worden gebracht. Aangezien het contract op het briefpapier van Capta is gedrukt en Capta ter comparitie heeft verklaard dat zij het contract, samen met de voormalige directeur van Suntip, heeft opgesteld, dienen onduidelijkheden in de betreffende artikelen daarom eerder ten nadele van Capta te worden gebracht.”

Dit is een merkwaardige overweging. De contra proferentem regel is bedoeld voor de uitleg van onduidelijke bepalingen,in het geval één der partijen geen, of weinig, invloed heeft kunnen uitoefenen op de totstandkoming ervan. Bijvoorbeeld omdat het om een standaardbepaling in algemene voorwaarden gaat, of omdat sprake is van een zwakke onderhandelingspositie. Daarvan is in deze zaak totaal niet gebleken. Sterker nog, de Rechtbank overweegt dat Capta het contract samen met de voormalig directeur van Suntip heeft opgesteld, een aanwijzing om de contra proferentem regel juist niet toe te passen. Feitelijk is de enige reden dat het contract in het nadeel van Capta wordt uitgelegd, het feit dat het contract op het briefpapier van Capta is gedrukt. Dit is te mager en in dit geval heeft de rechtbank de contra proferentem regel ten onrechte ten nadele van Capta toegepast.

Lees hier de hele uitspraak van de Rechtbank Utrecht.

Delen