Goed nieuws voor consumenten

Wetswijziging

Per 1 december 2011 zal in werking treden de Wet stilzwijgende verlening en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (de ” Wet Van Dam”). Het doel van deze wet is om een einde maken aan de ongewenste situatie dat overeenkomsten met consumenten stilzwijgend worden verlengd terwijl zij geen behoefte meer hebben aan de producten of diensten.

Upcoming

Komende week zal in dit blog worden uitgelegd wat de inhoud van deze wetswijzging behelst en wat de gevogen daarvan zijn.

Delen