Op 1 oktober aanstaande zal de Wet Flexibilisering BV-recht in werking treden. De Flex-BV is geen nieuwe rechtsvorm. Door een aantal wetswijzigingen is getracht de traditionele BV aan te passen aan de wensen van deze tijd. Dit betekent dus dat ook voor alle bestaande BV”s nieuwe regels zullen gelden. De belangrijkste wijzigingen worden in zeer veel publicaties op internet besproken. In deze bijdrage zal alleen aandacht worden geschonken aan de vraag of het nodig is om de statuten van bestaande BV’s te wijzigen.

Om vier redenen is het aan te raden om de statuten van een bestaande BV aan te laten passen:

1. In veel statuten wordt verwezen naar wetsartikelen. Door nummerwijzigingen in de nieuwe wet kan het gebeuren dat uw statuten na 1 oktober 2012 opeens verwijzen naar andere wetsartikelen dan bedoeld, of naar wetsartikelen die zijn komen te vervallen. De statuten krijgen dan wellicht onbedoeld een andere betekenis.

2. Houders van certificaten van aandelen die met medewerking van de BV zijn uitgegeven (vaak bij een stichting administratiekantoor) hebben onder het huidige recht automatisch vergaderrecht en mogen dus deelnemen aan de vergadering van aandeelhouders. Onder het nieuwe recht hebben deze certifaathouders alleen vergaderrecht als dit bij de statuten is toegekend. Als er niets wordt geregeld verliezen deze certificaathouders dus het vergaderrecht.

3. Het verbod om steun te verlenen bij het verkrijgen van aandelen in de BV komt per 1 oktober 2012 te vervallen. Vaak wordt dit wettelijke verbod echter ook geheel of gedeeltelijk herhaald in de statuten. Indien je dat niet verandert, dan loop je de kans dat bepaalde wettelijk toegestane transacties bij overname of financiering toch vernietigbaar zijn wegens strijd met de statuten.

4. De Flex-Bv biedt veel mogelijkheden om de verhouding tussen de aandeelhouders vorm te geven, het is zonde om daar geen gebruik van te maken. Denk bijvoorbeeld aan het benoemen van eigen bestuurders door een groep aandeelhouders en het uitgeven van aandelen zonder stemrecht. Ook fiscaal biedt dit meer perspectieven dan nu het geval is.

De Flex-BV is dus niet alleen interessant voor ondernemers die een nieuw bedrijf willen oprichten, maar ook voor bestaande ondernemers die al langer actief zijn met een BV.

 

Delen