Opsporen van geld

Op 27 januari 2011 stond bij het televisieprogramma Meldpunt verdwenen geld dat op buitenlands rekeningen staat centraal. In de praktijk blijkt dat dit geld lastig is terug te krijgen. Meldpunt gaf met hulp van meesterspeurder Ton te Meij enkele tips:

Tip 1: goede administratie

Belangrijk is om een goede administratie bij te houden en duidelijk op te schrijven waar u rekeningen hebt. Tot die financiële zaken behoren ook gegevens over lopende rekeningen van de afgelopen vijf jaar, hypotheken, verzekeringen en andere financiële producten zoals effecten of buitenlandse banktegoeden.

Tip 2: opstellen codicil of testament

Een codicil kan van grote waarde zijn in geval van overlijden. In een codicil omschrijft u uw wensen omtrent begrafenis en andere informatie over de nalatenschap die behulpzaam kan zijn voor nabestaanden. Vertel je erfgenamen en de begunstigden dat je een codicil hebt gemaakt en vertel ook waar je het bewaart. Is een nalatenschap groter, dan is het verstandig om een testament te laten opmaken. Dat kan vanaf rond de € 150,- via de notaris. Of een testament is opgemaakt, kunt u gratis schriftelijk checken bij het Centraal Testamenten Register.

Tip 3: websites 

In sommige landen geldt voor banken een verplichting om gegevens over niet opgevraagd banktegoeden te openbaren. Nederland kent een dergelijke verplichting helaas nog niet terwijl informatie over deze tegoeden wel bekend is bij banken. Indien u op zoek bent naar banktegoeden in het buitenland dan kunnen de volgende websites u verder op weg helpen met het terugkrijgen van deze tegoeden:

Verenigde Staten
Australië
Nieuw-Zeeland
Canada

Tip 4: procedure

Als u de procedure start worden daarbij ook de eisen vastgesteld waaraan u moet voldoen. Wilt u als erfgenaam aanspraak maken op openstaande tegoeden dan worden er vaak aanvullende eisen gesteld. Zo kunnen er overlijdensaktes worden gevraagd of documenten die bevestigen dat u de wettige erfgenaam bent. In internationale zaken zult u dan vaak via een notaris de gewenste documenten moeten laten legaliseren. Dit kan via de notaris (ca. €30,-). Ook kan een apostille gewenst zijn, die te verkrijgen is via de rechtbank.

In bepaalde gevallen willen buitenlandse banken alleen corresponderen met een advocaat van degenen die aanspraak maakt op banktegoeden. VAN GILST Advocatuur is u hierbij graag van dienst.

Delen