Geld als betaalmiddel

Tijdschrift Elsevier

Elsevier heeft begin 2011 een eenmalige special uitgegeven met de titel “Ons Geld”. In dit tijdschrift wordt alles over betaalmiddelen van het verleden tot heden beschreven. Van kokosnoot tot creditcard. Verder worden allerlei leuke weetjes over geld besproken. Dit tijdschrift is te koop in de sigarenwinkel of te bestellen via de website van Elsevier. Wij vinden het als Banking & Finance advocatenkantoor leuk u daar als bezoeker van onze website op te attenderen.

Zwart geld

Interressant vinden wij het artikel over “zwart geld”. In dit artikel beschrijft Elsevier de wedloop tussen bezitters van zwart geld en de fiscus. In de kantlijn van het artikel worden kort de wettelijke verplichtingen met betrekking tot zwart geld besproken. Daarbij is met name de Wwft (Wet voorkoming Witwassen en Financieren Terrorisme) van belang. In de Wwft zijn de Wid en Wet MOD samengevoegd. In de Wwft staan indicatoren op basis waarvan partijen ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Geheimhoudingsplicht advocaat

De Wwft is niet van toepassing op advocaten voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (artikel 1, tweede lid Wwft).

Aldus wordt gewaarborgd dat elke cliënt onbezwaard alle informatie naar voren kan brengen die van belang is om te beoordelen of rechtshulp in verband met enig rechtsgeding wordt verzocht dan wel diensten worden verlangd die al dan niet binnen de werkingssfeer van dit voorstel vallen.

Delen