Het Zwiterse Converium Holding AG en Zurich Financial Services Limited (een Zwitserse financiële dienstverlener) hebben in juli 2010 een schikking bereikt met VEB (Vereniging voor Effectenbezitters) en een stichting die de belangen van niet-Amerikaanse aandeelhouders van Converium behartigt. Het gerechtshof Amsterdam heeft daar op 17 januari jl. eenvonnis over gewezen. Daarin is bepaald dat die schikking verbindend verklaard voor alle niet-Amerikaanse aandeelhouders van Converium. De Wet collectieve afwikkeling massaschadezaken van 2005 (WCAM) maakt die verbindendverklaring mogelijk. Lees hierover het blog eerder deze week. In de zaak Converium gaat het naar schatting om meer dan 12.000 aandeelhouders.

Schikking van USD 58,4 miljoen

De schikking voorziet in een vergoeding van schade die is veroorzaakt door daling van de waarde van Converium-aandelen in de periode 2002 – 2004. De waardedaling kwam na mededelingen van Converium met betrekking tot de (verwachte) financiële resultaten van haar Amerikaanse onderneming en de daarvoor te treffen voorzieningen. Converium en bepaalde functionarissen van Zurich Financial Services is verweten dat die mededelingen onwaar en misleidend waren. De aandeelhouders van Converium zouden daardoor zijn benadeeld. Het totale bedrag dat met de schikking is gemoeid, bedraagt USD 58,4 miljoen.

Amerikaanse en niet-Amerikaanse aandeelhouders geen gelijke gevallen

Voor de Amerikaanse aandeelhouders van Converium betrof de schikking met Converium en Zurich Financial Services een bedrag van in totaal USD 84,6 miljoen. Omdat er minder Amerikaanse dan niet-Amerikaanse aandeelhouders zijn, is het bedrag dat per Amerikaanse aandeelhouder beschikbaar is, groter. Het hof heeft in zijn uitspraak vandaag geoordeeld dat dit redelijk is, omdat de juridische positie van de niet-Amerikaanse aandeelhouders wezenlijk anders is dan die van de Amerikaanse aandeelhouders. Daarom is er volgens het hof ook geen sprake van een onaanvaardbaar verschil in behandeling van gelijke gevallen.

Verdere afhandeling schikking

Het hof heeft verder beslist dat van het schikkingsbedrag 20% aan honorarium en kosten voor de betrokken Amerikaanse advocatenkantoren mag worden ingehouden. Die Amerikaanse kantoren hebben vanaf 2004 jarenlang aan de zaak gewerkt en zo’n vergoeding voor honorarium en kosten is dan in een geval als dit gebruikelijk en redelijk.

De niet-Amerikaanse aandeelhouders zullen de hun toegekende vergoeding na deze verbindendverklaring door het hof relatief snel en eenvoudig, en tegen geen of zeer geringe kosten, ontvangen.

Opt-out verklaring

De (niet-Amerikaanse) aandeelhouders die het niet eens zijn met de schikking kunnen zich daaraan onttrekken door middel van een zogeheten opt-outverklaring. Die aandeelhouders moeten dat dan binnen 6 maanden schriftelijk of per e-mail laten weten. Zij kunnen daarna alsnog een individuele procedure tegen Converium en Zurich Financial Services aanhangig maken.

Delen