Schuldeisers mogen binnenkort 40 euro vragen als minimumvergoeding voor incassokosten bij het te laat betalen van rekeningen, los van de wettelijke handelsrente. De maximumbetalingstermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen wordt 60 dagen, voor overheidsinstellingen 30 dagen.

Lees hier het persbericht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Delen