IBAN BIC Check

Met de IBAN BIC Check vindt u van een Nederlands rekeningnummer de bijbehorende IBAN en BIC.

Bankbeslag

Met de online check kan met één druk op de knop worden bepaald wat de IBAN BIC codes zijn van een wiillekeurig bankrekeningnummer. Uit deze codes kan vervolgens direct worden opgemaakt bij welke bank een bankrekeningnummer hoort.

Wij gebruiken deze functie voor het leggen van bankbeslagen. Vaak weet onze client(e) namelijk wel een rekeningnummer van een debiteur, maar is niet bekend bij welke bank dit rekeningnummer hoort terwijl dat wel nuttige informatie is. Indien bekend is bij welke bank een debiteur bankiert, dan is het niet nodig om een zogenaand multibankbeslag (beslag onder een groot aantal banken) te leggen. Dat voorkomt onnnodige kosten.

De IBAN BIC nummers van uw eigen bankrekeningnummer staan overigens vermeld op uw bankafschriften of kunt u raadplegen bij de rekeningdetails via internetbankieren.

Buitelandse betalingen 

Overigens is de functie van IBAN BIC Check in het leven geroepen voor andere doeleiden. Met de IBAN BIC Check kunt u van een bestaand Nederlands rekeningnummer het International Bank Account Number (IBAN) en de Bank Identifier Code (BIC) opvragen. U voert een rekeningnummer in en klikt op verstuur. Vervolgens verschijnen het IBAN en de BIC van het rekeningnummer in beeld. De IBAN en BIC zijn nodig betalingen van buitenlandse rekeningnummers. De IBAN BIC codes heeft u nodig indien u geld overmaakt naar een buitenlandse bankrekening. Banken kunnen met de IBAN BIC codes een betaling goed volgen.

SEPA

De IBAN BIC komt voort uit het voorstel tot het opzetten van de SEPA (Single Euro(pean) Payments Area, een geintegreerd Europese betaalmarkt. Dit heeft regesulteerd in Richtlijne 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (de “payments directive”). Het doel van SEPA is om elektronische betalingen binnen de EU net zo eenvoudig, efficiënt en veilig te maken als als betalingen binnen een lidstaat. De invoering van SEPA wordt ondersteund door tal van websites, waaronder www.sepa.nl. Veel informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.nl.

Delen