Inmiddels is toch iedereen wel bekend met het fenomeen webwinkel Het is een verkoopwijze die niet meer weg te denken is uit het handelsverkeer en nog steeds sterk groeiende is. Zoals vaker loopt de juridische werkelijkheid achter de feiten aan, waardoor de juridische status van de webwinkel niet altijd duidelijk is. De webwinkel levert daardoor veel jurisprudentie op. De domeinnaam van de webwinkel is een populair onderwerp, maar ook de plaats van vestiging is inzet van juridische discussie.Daarbij is met name in het geding of een webwinkel als detailhandel moet worden beschouwd, en dus in een winkelgebied moet zijn gevestigd, in plaats van in een woonwijk of op een bedrijventerrein.Op 13 april 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een webwinkel in een woonwijk. Volgens de Raad van State is sprake van detailhandel indien de ‘ruimtelijk uitstraling’ van de handelsactiviteiten te veel aan een fysieke winkel doet denken. De klanten konden in dit geval de gekochte fietsen ook bij het woonhuis bezichtigen of afhalen. Een uitspraak waarin de Raad van State een duidelijke richting lijkt te geven. Als het te veel op een gewone winkel gaat lijken, kan je dat niet meer vanuit huis gaan doen.

Maar hoe zit dat dan met het bedrijventerrein? Daar heeft de Rechtbank Den Bosch recentelijk een uitspraak over gedaan. In die kwestie ging het om een webwinkel voor alcolholhoudende dranken. De Rechtbank hanteert het zelfde criterium als de Raad van State (ruimtelijke uitstraling) en is van mening dat ook hier sprake is van detailhandel. En dat is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan op het bedrijventerrein.

Het rare is dat de internet-slijterij haar producten niet uitstalde en dat klanten ook geen drank konden afhalen, zoals bij de fietsen-webwinkel in de woonwijk het geval was. Het is onduidelijk op welke grond de Rechtbank tot de conclusie komt dat de webwinkel voor alcolholhoudende dranken de uitstraling van een echte winkel heeft. Het feit dat de bestelde goederen gereed moeten worden gemaakt voor verzending maakt het geen winkel. Hier is eerder sprake van een distributiecentrum, prima geschikt voor het bedrijventerrein.

Geen wonder dat de brancheorganisatie Thuiswinkel.org zich over deze uitspraak druk maakt. Waar moet je dan heen met je webwinkel? Er zal bij het vestigingenbeleid van gemeenten meer rekening moeten gehouden met het verschijnsel webwinkel, dat niet per defintie in een winkelgebied hoort.

Voorlopig doet de (startende) webwinkel er goed aan om zich goed te laten informeren over het beleid van de gemeente van de vestigingsplaats, om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen.

Bron: rechtspraak.nl

Lees hier de hele uitspraak van de Rechtbank Den Bosch

 

Delen