Per 1 september zijn de DNR 2011 beschikbaar gekomen. De DRN 2011 is de opvolger van de DNR 2005. De DNR zijn algemene voorwaarden voor het afsluiten van overeenkomsten tussen architecten en opdrachtgevers. De DNR 2011 is een herziening van de DNR 2005. De herziening heeft geresulteerd in een aantal inhoudelijke wijzigingen, duidelijkere formuleringen waarbij meer is aangesloten op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Herzieningstraject

Het herzieningstraject van de DNR heeft lang geduurd, maar dat is niet verrassend bij zo’n gedetailleerde regeling die door twee partijen – BNA en NLingenieurs – wordt opgesteld en waarbij rekening moet worden gehouden met externe partijen zoals opdrachtgevers en verzekeraars.

Tweesporig aansprakelijkheidsregime

Nieuw in de DRN 2011 is het tweesporig aansprakelijkheidsregime in artikel 15. Bij het aangaan van de overeenkomst dienen de architect en de opdrachtgever kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000 of € 2.500.000. Deze keuze is erin gekomen omdat in de praktijk behoefte bestond om bij bepaalde opdrachtgevers een ruimere aansprakelijkheid te hanteren. Aan de andere kant wilde de BNA en NLingenieurs dat daar niet automatisch eenverhoging van de beroepsaansprakelijkheidspremie tegenover zou staan.

Digitaal

De DNR 2011 kunt u hier downloaden. Naast de Rechtsverhouding zelf is ook de Toelichting en de bijbehorende Modelbasisopdracht herzien. En er zijn nieuwe documenten geschreven, die u behulpzaam zijn bij het gebruik van de DNR 2011: een handleiding, de Leidraad voor het werken met geïntegreerde contracten, de Raampolis beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een Tekstvergelijking DNR 2005/2011. Deze documenten zijn te vinden op de websites van BNA en NLIngenieurs.

 

Delen