Branchevoorwaarden voor achitecten en ingenieurs

Het verdient voor de architect of ingenieur aanbeveling het contract met de opdrachtgever te baseren op algemene voorwaarden. Hiervoor zijn branchevoorwaarden opgesteld. Deze zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden DNR 2005.

De DNR 2005 zijn opgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de Brancheorganisatie van advies-, management en ingenieursbureaus (ONRI). De DNR 2005 vervingen de aparte regelingen SR’97 (architecten), RVOI 2001 (ingenieurs en adviseurs) en ARTA (landschapsarchitecten). Met de DNR 2005 is één rechtspositieregeling ontstaan voor alle ontwerpende disciplines in de bouw en infra.

Wie gebruiken de DNR 2005?

DNR 2005 zijn bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

DNR 2005 zijn niet van toepassing op de contractsvormen voor ontwikkelende en uitvoerende partijen. Voor deze partijen zijn andere algemene voorwaarden beschikbaar (worden volgende week besproken in een Blog). De DNR 2005 is met deze voorwaarden echter ook niet in strijd. DNR 2005 zijn gebaseerd op Nederlandse regelgeving, daarmee is het een Nederlandse regeling. Voor opdrachten in het buitenland is het aan te raden na te gaan of DNR 2005 kunnen worden gebruikt.

Hoe kom ik aan DNR 2005?

– Download hier gratis de algemene voorwaarden DNR 2005 (Nederlands)

– Download hier gratis de toelichting op de DNR 2005 (Nederlands)

– Download hier gratis de algemene voorwaarden DNR 2005 (Engels)

– Download hier gratis de toelichting op de DNR 2005 (Engels)

Advies door specialist

Ons kantoor is gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van contracten. Vaak wil de opdrachtgever leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Deze voorwaarden stellen wij regelmatig op. Soms is dat maatwerk, maar vaak kunnen ook branchevoorwaarden worden gebruikt. In dat geval is het aan te raden dat u advies inwint bij een advocaat die u wijst op de wijze waarop deze voorwaarden gebruikt moeten worden en die andere valkuilen met u bespreekt. Wij helpen u daar graag bij.

Delen