Deutsche Bank sluit zich aan bij door de AFM aangestelde onafhankelijke derivatencommissie, dit heeft de AFM op 19 april 2016 via haar website laten weten. Deze derivatencommissie, die bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen, werkt op dit moment aan het vaststellen van een uniform voorschrijvend herstelkader voor klanten met rentederivatenproducten.

Eerder gingen ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, Van Lanschot Bankiers en SNS Bank al akkoord met de aanpak om te komen tot een uniform voorschrijvend herstelkader. Deutsche Bank wilde aanvankelijk niet mee doen. Maar gesprekken in de afgelopen weken tussen de AFM en Deutsche Bank hebben ertoe geleid dat ook Deutsche Bank zich toch aansluit bij de gesprekken met de derivatencommissie. Deutsche Bank zal in die gesprekken ook haar ervaringen met het rentederivatenproces inbrengen.

Om klanten op de juiste wijze te compenseren voor geleden schade, wordt door de rentederivatencommissie een “uniform voorschrijvend herstelkader” ingericht. Dit herstelkader zal voorschrijven hoe banken de derivatencontracten moeten beoordelen en hoe zij een eventuele compensatie moeten bepalen. Het uniform voorschrijvend herstelkader moet er straks toe leiden dat de 6 betrokken banken de fouten gaan herstellen die zijn gemaakt in de advisering van klanten over rentederivatenproducten. Het doel hiervan is dat getroffen klanten, veelal afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), een passende oplossing wordt geboden. De rentederivatencommissie verwacht haar onderzoek in het 2e kwartaal van 2016 te kunnen afronden.

Krijgt u van uw bank een voorstel tot “herbeoordeling” van een rentederivaat dat u bij heeft afgesloten? In dat geval is het verstandig om een deskundige in te schakelen die uw belangen behartigt. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in financieel recht en volwaardige gesprekspartners voor financiele partijen.

Auteur: Lucas van Gilst

Delen