Goed nieuws voor beleggers. Zij zijn nu veroordeeld tot slepende processen indien ze collectief hun schade willen verhalen. Daar lijkt binnenkort een einde aan te komen.

De Tweede Kamer heeft namelijk op 15 november 2011 een motie aangenomen van kamerlid Sharon Dijkstra. In deze motie is de regering gevraagd om voor 1 februari 2012 met een plan te komen dat het verhalen van collectieve schade mogelijk maakt. Deze wetswijziging zou in 2013 moeten ingaan.

VAN GILST Advocatuur heeft verheugd op dit voorstel gereageerd. ‘Dit is echt een doorbraak’, zegt advocaat Lucas van Gilst die regelmatig collectie acties voert tegen boiler rooms. ‘Over de mogelijkheid van collectieve acties is jarenlang discussie gevoerd. Nu lijkt het dan toch mogelijk te worden’, aldus Lucas van Gilst.

Nederland zou daarmee het eerste land in Europa worden dat het collectief verhalen van schade mogelijk maakt. Op dit moment kunnen beleggers wel een collectieve actie starten, maar daarmee krijgen de beleggers nog geen schadevergoeding toegewezen. Wanneer ze dat wel willen, dan moet daarover per individueel geval worden geprocedeerd. Gelukkig willen in de praktijk aansprakelijke partijen nog wel eens schikken. Zeker indien het om banken of verzekeraars gaat is dat het geval. Maar schikkingen hebben als nadeel dat de beleggers hun schade nooit volledig krijgen vergoed. Vaak wil de aansprakelijke partij dat de beleggers water bij de wijn doen. Anders gaat de schikking niet door.

De wetswijziging moet het mogelijk maken dat beleggers die gelijk krijgen bij een collectieve actie ook meteen hun schade kunnen verhalen zonder dat ze daar individueel voor hoeven te procederen. De wetswijziging vereist een aanpassing van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat de rechter bij een collectieve actie geen schadevergoeding mag toewijzen.

Lucas van Gilst juicht de wetswijziging toe. ‘De motie maakt het toewijzen van een schadevergoeding wel mogelijk. Dit betekent dat beleggers straks niet meer twee keer naar de rechter hoeven. Dit scheelt veel tijd en geld.’

Delen