Wie conservatoir beslag wil leggen, heeft een verlof (toestemming) van de rechter nodig. Als gevolg van wetgeving wordt dat verlof in vrijwel alle gevallen gegeven zonder dat degene ten laste van wie beslag gelegd, wordt gehoord. Toename van het aantal beslagrekesten maakte aanpassing van de bestaande praktijkregels noodzakelijk.

Nieuwe beslagsyllabus

De Beslagsyllabus wordt door rechters gehanteerd om te beoordelen of verlof kan verleend om beslag te leggen. Per 20 juni 2011 is de nieuwe beslagsyllabus in werking getreden. Deze nieuwe beslagsyllabus introduceert nieuwe vereisten aan het beslagrekest. De nieuwe regels moeten voorkomen dat er ten onrechte verlof wordt verleend door de rechter om beslag te mogen leggen.

Drempel

Het is hierdoor moeilijker geworden om conservatoir beslag te leggen: bij een verzoek om beslag moet meer informatie aan de rechter worden verschaft dan voorheen. Zo moeten verweren van de beoogd beslagene en een motivering van de verlofaanvraag voortaan worden gemeld. In het beslagrekest zal de verzoeker zijn verzoek om beslag te leggen ook uitgebreider moeten motiveren: waarom het beslag nodig is, waarom is gekozen voor beslag op de in het beslagrekest genoemde goederen en waarom niet een minder bezwarend beslagobject mogelijk is (bijvoorbeeld beslag op een onroerende zaak in plaats van derdenbeslag onder de bank).


Praktijkvoorbeeld: vrees van verduistering onvoldoende gemotiveerd

Dat het verkrijgen van verlof om beslag te leggen moeilijker is geworden merkte ook een verzoekende partij die onlangs aan de rechter verlof vroeg om beslag te leggen op aandelen. Dat verzoek werd afgewezen omdat de rechter van oordeel was dat niet voldoende was aangetoond dat gegronde vrees voor verduistering van de aandelen bestond. De enkele omstandigheid dat een vordering van de verzoekende partij onbetaald bleef achtte de rechter onvoldoende. Het volledige arrest van het Gerechtshof Amsterdam kunt u
hier lezen.

 

Ervaring

Ons kantoor is gespecialiseerd in het incasseren van geldvorderingen. Het leggen van beslagen behoort tot de orde van de dag. Wij hebben hierdoor ruime ervaring met de strengere regels van de beslagsyllabus. Hierdoor worden onze verzoeken om beslag te leggen sneller toegewezen.

Delen