Op 11 februari jl. heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag, of het voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden toereikend is, dat die algemene voorwaarden op internet zijn te vinden, bijvoorbeeld door te googlen. De Hoge Raad beantwoordt die vraag ontkennend en verwijst daarbij ook naar de nieuwe regelgeving die op dit gebied geldt sinds 1 juli 2010.

 

Volgens die nieuwe regelgeving kunnen algemene voorwaarden alleen digitaal worden verzonden, indien ook de overeenkomst digitaal tot stand is gekomen. Indien de overeenkomst schriftelijk tot stand is gekomen, is digitale toezending van de algemene voorwaarden alleen mogelijk met toestemming van de klant. Dit is een onpraktisch element van de regeling. Voor een nadere toelichting op deze wetswijziging klik hier.

Digitaal toezenden kan bijvoorbeeld plaatsvinden door aan een e-mail een pdf-bestand toe te voegen, of een hyperlink mee te sturen, die direct leidt naar de algemene voorwaarden op een website. Die algemene voorwaarden moeten vervolgens door één klik kunnen worden gedownload. Volgens een recente uitspraak van de Kantonrechter te Haarlem kan niet worden volstaan met een verwijzing naar een website, die de klant dan zelf maar moet gaan opzoeken.

In de zaak die aan de Hoge Raad was voorgelegd was niet eens sprake van een verwijzing naar een website. De stelling van de gebruiker van de algemene voorwaarden was, dat de algemene voorwaarden zeer eenvoudig op internet te vinden waren en dat daardoor voldoende de mogelijkheid tot kennisneming was gegeven.

De Hoge Raad maakt hier terecht korte metten mee, onder verwijzing naar de oude en de nieuwe wetgeving. Voor kennisneming van algemene voorwaarden langs elektronische weg blijft gelden dat tenminste een pdf-bestand of hyperlink moet worden toegezonden.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Bron: rechtspraak.nl

Delen