Waarschuwing: boiler rooms

Gedupeerden kunnen direct naar meldpunt gedupeerde Erwin Lloyd AG

Het televisieprogramma Opgelicht heeft op 22 januari 2011 aandacht besteed aan boiler rooms. Dit is een in Nederland nog wat minder bekend fenomeen van fraude.

Bij deze vorm van oplichting worden in call centers waardeloze aandelen of zelf nepaandelen verkocht. De telemarketeers praten hun potentiële slachtoffer naar een kookpunt, zodat deze bijna als vanzelf meegaat in de verhitte sfeer en in de verkooppraatjes trapt. De telemarketing vindt veelal plaats vanuit het buitenland om uit het zicht te blijven van financiële toezichthouders.

Ook in Nederland zijn diverse organisaties actief die consumenten, zonder dat daarom is gevraagd, telefonisch benaderen met een geweldig investeringsaanbod. Vrijwel altijd blijkt er sprake te zijn van fraude en gaat het om een boiler room. Trap hier niet in!

VAN GILST Advocatuur geeft u graag een aantal tips om te voorkomen dat u toch wordt opgelicht:

Tip 1:
 Ga nooit in op aandelenverkoop per telefoon of e-mail. Hang direct op. Vaak zijn ze erg volhoudend, ga dan ook niet in gesprek en hang elke keer direct op.

Tip 2: Raadpleeg de registers van de AFM of de website van de buitenlandse toezichthouder in het land waar de instelling zegt te zijn gevestigd om te zien of zij over een vergunning beschikken. Bel de organisatie terug met de gegevens die je uit de registers haalt, om er achter te komen wie ze zijn.

Tip 3: Check op internet via zoekmachines of er iets bekend is over de aanbieding. Worden er extreem hoge rendementen voorgespiegeld of is het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is het ook niet waar!

Tip 4: Betaal geen restriction fee of andere onduidelijke kosten aan onbekende instellingen.

Tip 5: Controleer op internet via zoekmachines de naam van het aandeel.

Tip 6: Wees altijd extra alert als bedrijven of personen geld vragen over te maken naar een buitenlandse bankrekening of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.

Tip 7: Bekijk ook de waarschuwingslijsten van de AFM. Op de waarschuwingslijst boiler room staan ondernemingen die ongevraagd mensen hebben benaderd met een beleggingsvoorstel. De AFM heeft vastgesteld dat de ondernemingen die op deze waarschuwingslijst staan niet beschikken over een AFM-vergunning of een Europees Paspoort. De AFM adviseert beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van instellingen die op deze waarschuwingslijst staan.

Tip 8: raadpleeg de checklist van de AFM.

 

De AFM maakt op haar website melding van de volgende bedrijven die betrokken zouden zijn bij boiler room fraude:

Benson Hill Advisors
China Mercantile Exchange
CRH Management Group
Douglas Charles
Erwin Lloyd A.G.
Dragon Partners Inc / Asia Dragon Group
Dupont Conseille AG
Graham Walker
Gulf Oil Exploration Corporation Inc.
Hastings & Co.
Iberia Securities
Legg and Berman Acquisitions Management
Levin-Mayer
London Mcfee Investment
Marshall & Horowitz
Midas International
Mitsui Asset Management
Montgomery Glover Associates
Nexus Ventures
Palatine Financial
Schapiro Global Inc.
Sino Trading
Synergy Marketing Solutions
Tortola Capital
Vantage Equity International Ltd.
Vantage Pro Asset Management
Warwick Ventures

Let ook op actuele berichten van de AFM over nieuwe ondernemingen die zonder AFM-vergunning  of Europees Paspoort effecten proberen te verkopen in Nederland.

Film
Meer weten? De praktijk van boiler room fraude is gedetailleerd in kaart gebracht in de Hollywoodfilm Boiler Room.

Slachtoffer

Het aanpakken van boiler rooms is niet eenvoudig. De reden daarvan is dat deze boiler rooms vaak vanuit het buitenland opereren. Bent u slachtoffer geworden van boiler room fraude kan VAN GILST Advocatuur u bijstaan om (een deel van) uw geld terug te krijgen. In voorkomende gevallen wordt samengewerkt met gespecialiseerde buitenlandse advocatenkantoren.

Delen